Algemene Voorwaarden yurt yoga – rawwlifestyle

Alle wekelijkse lessen bij Studio Raww  zijn open voor alle leden. Je hoeft dus niet een vaste les op een vast tijdstip te kiezen, je mag komen wanneer het jou uitkomt. Meld je vooraf wel even aan. De groepen bestaan uit zowel beginners als gevorderden. Maak je geen zorgen of je wel meekomt, de lessen worden aan elk niveau aangepast.

Restitutie:

– Restitutie in de vorm van geld is niet mogelijk op reeds afgenomen producten zoals: abonnementen, leskaarten, ceremonies, workshops, specials etc. 

– Er vindt geen restitutie plaats (in de vorm van geld) voor gemiste producten zoals: yogalessen, ceremonies, workshops, retreats, specials etc. 

Maandabonnement studio 1x per week, 2 x per week of online lessen:

 • De betaling van het maandabonnement geschiedt maandelijks via een automatische incasso via het online registratiesysteem Momoyoga. 
 • Het maandabonnement gaat in op het moment dat jij het maandabonnement hebt aangeschaft via Momoyoga.
 • De opzegtermijn van het maandabonnement is maandelijks en dient schriftelijk te gebeuren per info@rawwlifestyle.nl. Na bevestiging vanuit onze kant is de opzegging definitief, we hanteren daarvoor de datum die jij vernoemt in de mail, waarbij we de opzegtermijn van 1 maand in acht nemen. 
 • Je schrijft je in eerste instantie in voor een startperiode van minimaal 3 maanden. Daarna is per maand opzegbaar, met 1 maand opzegtermijn.
 • Een maandabonnement is persoonlijk. Derden kunnen geen lessen volgen op jouw abonnement.
 • Het maandabonnement geeft recht op 4 of 8 lessen per maand. 
 • Tot  2 uur voorafgaand aan de les, kan je jezelf uitschrijven via Momoyoga en heb je recht om de les op een ander moment, bij voorkeur in diezelfde week in te halen. Deze afgemelde les dient zelf ingeboekt te worden via Momoyoga op basis van beschikbaarheid. 
 • Na 2 uur is het niet meer mogelijk de les in te halen, mits er een zeer urgente reden is zoals bijv. plotseling overlijden van een naaste. 
 • Naast het maandabonnement kan je zelf extra studio en online losse lessen, ceremonies, magical evenings en specials inboeken via Momoyoga online registratiesysteem. 
 • Het is maandelijks mogelijk het abonnement verder uit te breiden of te reduceren naar een 2x p.wk. 

Rittenkaarten en losse lessen studio en online:

 • De betaling van een rittenkaart of losse les geschiedt via het online registratiesysteem Momoyoga. 
 • Een strippenkaart bied wat weer vrijheid en ruimte, maar let wel op de gebruiksdatum die hierbij hoort. Zo zonde als je niet alle lessen zou gebruiken.
 • 5 lessen voor €65, geldigheid 60 dagen vanaf aankoop.
 • 10 lessen voor €125, geldigheid 15 weken vanaf aankoop.
 • 20 lessen voor €230, geldigheid 7 maanden vanaf aankoop.
 • Een rittenkaart is persoonlijk. Derden kunnen geen lessen volgen op jouw lessenkaart.
 • Mocht het voorkomen dat er na afloop van de 2 of 3 maanden lessen over zijn, dan kunnen deze worden meegenomen naar een nieuwe rittenkaart, mits de nieuwe lessenkaart binnen 2 weken wordt aangeschaft na de einddatum van de vorige rittenkaart. Na deze datum vervallen de lessen van een eerdere kaart. 
 • Tot 2 uur voorafgaand aan de les, kan je jezelf uitschrijven via Momoyoga. Deze les afgemelde les dient zelf ingeboekt te worden via Momoyoga op basis van beschikbaarheid. Wij willen je vragen een les te boeken met de intentie dat je er bent en het annuleren van de lessen tot een minimum te beperken. 
 • Na 2 uur voorafgaand aan de les, annuleer je via een app of sms bericht naar 0639027547.Het is dan niet meer mogelijk de les in te halen, mits er een zeer urgente reden is zoals bijv. plotseling overlijden van een naaste. 

Cacao ceremonies, magical evenings, Yin yoga XXL, retreats, Workshops, Cursussen of Privé lessen: 

 • Cacao ceremonies, magical evenings, Yin yoga XXL, retreats, Workshops, Cursussen of Privé lessen:  dienen worden geboekt en betaald via Momoyoga online registratiesysteem. 
 • Deelname Cacao ceremonies, magical evenings, Yin yoga XXL, retreats, Workshops, Cursussen of Privé lessen is pas officieel na betaling. 
 • Na het aankopen van een Cacao ceremonies, magical evenings, Yin yoga XXL, retreats, Workshops, Cursussen of Privé lessen vindt er geen restitutie plaats. De aankoop is wel overdraagbaar. 

Bedrijfsyoga:

 • Indien er sprake is van een overeenkomst middels een offerte heeft de opdrachtgever het recht de opdracht te annuleren. 
 • Annulering van de opdracht dient schriftelijk te gebeuren. 
 • Bij annulering 4 weken voor de opdracht wordt 50% van het offertebedrag in rekening gebracht.
 • Bij annulering 2 weken voor de opdracht wordt 75% van het offertebedrag in rekening gebracht.
 • Bij annulering 2 weken na de offertedatum wordt 100% van het offertebedrag in rekening gebracht.
 • Bij niet of niet-tijdige betaling is de opdrachtgever over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd vanaf 14 dagen na de factuurdatum. Raww lifestyle heeft het recht om op de opdrachtgever alle kosten te verhalen van invordering, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk
 • Indien in de offerte niets vermeld wordt over betalingstermijnen, wordt 100% voorafgaand in rekening gebracht. 

Je eigen verantwoordelijkheid:

 • Je neemt op eigen risico deel aan de lessen van Raww Lifestyle.
 • Als je last hebt van lichamelijke of psychische klachten, meld dit dan altijd voorafgaand aan de les bij de docent.Bij Raww Lifestyle gaan we er van uit dat je in staat bent om normale lichamelijke inspanning te verrichten. Twijfel je hierover raadpleeg dan een arts of een specialist.  Als je onder behandeling bent van een arts of specialist, overleg dan altijd met je docent over de mogelijkheden en de risico’s.
 • Raww Lifestyle kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade of opgelopen letsel door of tijdens deelname aan les, workshop, cacao ceremonie, magical ceremonie, retreat, cursus of andere opdracht. 

Privacy:

– Raww Lifestyle maakt gebruik van een privacy reglement. Dit reglement is onderdeel van deze algemene voorwaarden. 

Geldigheid: 

 • Raww lifestyle behoudt het recht om tarieven en algemene voorwaarden te wijzigen. Ten tijde van uitzonderlijke situaties, zoals bijvoorbeeld een pandemie, zal raww lifestyle zoeken naar een passende oplossing voor beide partijen. 
 • De meest recente versie van de algemene voorwaarden is vindbaar op de website. Vorige versies komen hiermee te vervallen.
 • De geldende tarieven zijn te vinden op de website. Aan eerdere vermeldingen kunnen geen rechten ontleend worden. 
 • Raww lifestyle behoudt zich het recht het reguliere rooster tijdens vakantieperiode aan te passen. 
 • Voor actuele tijden of wijzigingen in het rooster of andere zaken verwijzen wij naar de het rooster in momoyoga.com/yurt-yoga of naar de website http://www.rawwlifestyle en onze social media kanalen. 
 • Raww lifestyle behoudt zich het recht zonder opgave van redenen lessen, retreats, cursussen, workshops etc. te annuleren of deelname van de cursist / opdrachtgever te weigeren. In dat geval heeft de cursist / opdrachtgever recht op terugbetaling van het bedrag van de les, cursus, workshop, training of opdracht. 
 • Indien je een langere periode niet aanwezig bent, door bijv. ziekte of vakantie, geef dit dan zo ruim mogelijk van te voren door via info@rawwlifestyle.nl of 0639027547

– Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met raww lifestyle betreffende deelname of opdracht tot lessen, cursussen, workshops of trainingen, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.

– Afwijking van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Raww Lifestyle.

– Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van Raww Lifestyle behoudens hogere voorzieningen.